Frysk forward to the future!

De promotie van de taalhulpmiddelen kan beter. Dat is één van de conclusies uit het rapport “Frysk forward to the future!”.

Anna Fardau Schukking presenteerde op 22 juni 2017 de resultaten van haar onderzoek naar Friese digitale taalhulpmiddelen op het provinciehuis. Anna Fardau is masterstudent Multilingualism aan Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân. Zij heeft haar afstudeeronderzoek uitgevoerd bij de provincie Fryslân.

Het onderzoek geeft antwoorden op de vraag wat de bekendheid, het gebruik en behoefte is van Friezen als het gaat om digitale taalhulpmiddelen. De aanbevelingen uit het onderzoek bieden aanknopingspunten voor het toekomstig beleid voor Friese taalhulpmiddelen.

Laat een reactie achter