• Albert Walsweer heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Referinsjeramt FryskReferinsjeramt Frysk 4 jaar, 3 maanden geleden

    Aanstaande woensdag wordt het rrF gepresenteerd op de conferentie over meertaligheid (Adverium, Drachten). Vanaf dat moment wordt de inhoud van het rrF ontsloten op de nieuwe website http://www.grip.frl.