• Maaike Pulles heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van Referinsjeramt FryskReferinsjeramt Frysk 7 jaar, 2 maanden geleden

    Ik ben erg benieuwd hoe het RrF nu geworden is! Vooral ook naar hoe de discussie m.b.t. meertaligheid nu verwerkt is.