• Mirjam Vellinga heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van EvaluaasjeSysteem FryskEvaluaasjeSysteem Frysk 6 jaar, 7 maanden geleden

    Toetsing is wichtich, mar ek dreech benammen yn it Frysk fanwege nivo-ferskil. Belangryk: kontinuïteit!