• Tiemen Groen heeft een update geplaatst in het project Groepslogo van EvaluaasjeSysteem FryskEvaluaasjeSysteem Frysk 4 jaar, 7 maanden geleden

    Wat goed dat er aan een doorgaande lijn PO-VO gewerkt wordt. Een toets is een mooie, objectieve standaardmeting.