Provinsje rikt sertifikaten Frysk út op it Nordwin College Snits

16 MBO studinten fan it Nordwin College yn Snits hawwe tiisdei 11 july 2017 in sertifikaat Frysk yn ûntfangst nommen fan Provinsje Fryslân. In prestaasje, want mei it sertifikaat kinne sy sjen litte dat se it Frysk goed ferstean en/of prate kinne yn de beropssituaasje.


 

Laat een reactie achter