Over Stream

Stream is een initiatief van Afûk, Cedin, ECNO, Fryske Akademy, PABO NHL, PABO Stenden, provincie Fryslân, Studie Leraar Frysk (NHL) en Tresoar.  Het platform is toegankelijk voor iedereen, maar met name bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in taal- en onderwijswerkveld. Met dit platform willen wij de samenwerking en kennisdeling tussen organisaties en professionals bevorderen. Maar bovenal is het platform er voor jou als gebruiker.

Waarvoor kun je Stream gebruiken?

  • Kennisdelen
    Deel je kennis met professionals uit het werkveld. Informeer je vakgenoten over je eigen projecten en activiteiten. Krijg en geef antwoorden op vragen van vakgenoten en geïnteresseerden. Profiteer van elkaars kennis en ideeën.
  • Samenwerken
    Zet het platform in als digitale werkplaats om je eigen activiteit of project verder te brengen, verbeteren, te toetsen en uit te proberen. En vraag vakgenoten om mee te denken of te participeren in je project. Ontvang input en ideeën voor je project door een groep professionals uit verschillende disciplines.
  • Informeren
    Lees en deel informatie over innovaties en onderzoeken op het gebied van taal en onderwijs. Ontvang informatie over relevante bijeenkomsten en activiteiten in het onderwijs- en taalwerkveld. Plaats de evenementen van je eigen organisatie om vakgenoten te informeren.

Handleiding

Meer informatie over hoe alle functies werken op Stream vind je in handleiding. In de handleiding vind je onder meer informatie over het toevoegen van je profielfoto, een blog maken en een evenement in de kalender zetten.

Handleiding Stream 08052017