Ferslach oerlis oer Stream

Op 13 juli jl. kwamen we met een aantal mensen bij elkaar om de pilot Stream te evalueren. Hieronder lees je de belangrijkste punten van het overleg. Heb je aanvullingen, vragen of andere zaken? Reageer dan op deze blog.

Evaluatie pilot

Het is lastig tijd vinden om content te plaatsen op Stream. Om te zorgen voor goede en actuele content voor Stream is het handig dat partnerorganisaties Stream opnemen in het lijstje van communicatiemiddelen als zij nieuws publiceren of een activiteit plannen. Partnerorganisaties kunnen ook hun corporate afdeling communicatie vragen nieuws te delen op Stream. Groot voordeel van Stream is het kunnen volgen van de eigen interesses door lid te worden van de groepen. Je kunt per groep ook instellen dat je een wekelijkse samenvatting wilt ontvangen van de berichten in de groep. Hoe je dit doet, lees je in de handleiding. Berichten zijn in zowel Nederlands als Fries en dat is prima.

Wensen en suggesties voor verbetering

 • Mogelijkheid om berichten te kunnen delen via eigen/organisatie Twitter- en Facebookaccount
 • Wellicht kunnen blogberichten automatische geplaatst worden op het Twitter en Facebook account van Stream. Albert levert de inloggegevens hiervoor aan. Nadeel van deze optie is wel dat de doelgroep gaat reageren op Twitter/Facebook terwijl we juist meer actie op Stream willen.
 • Groepsindeling aanpassen naar grotere onderwerpen

Kansen voor het uitbreiden aantal deelnemers

 • Netwerk taalcoördinatoren uitnodigen om deel te nemen. Albert vraagt Klarinske de Roos dit te doen.
 • Netwerk 3-talige scholen uitnodigen om deel te nemen. Albert vraagt Eelke Goodijk dit te doen.
 • Een groep aanmaken voor Frysk in het voortgezet onderwijs en de docenten Frysk daarvoor uitnodigen. Marit pakt dit op.
 • Wellicht is het ook een optie het platform breder in te zetten naast taal en onderwijs bijv. cultuur en sport.

Meer bekendheid geven aan het platform

 • Noemen/presenteren bij activiteiten in het werkveld bijv. bij Friese onderwijsdag, Fierder mei Frysk, startmoment studiejaar. Als je een evenement hebt waarbij het past om Stream te presenteren dan horen wij het graag!
 • Meenemen in eigen nieuwsbrieven/communicatiemiddelen. Marit neemt het mee in de nieuwsbrief Fak Frysk.
 • Albert geeft het door aan Klarinske de Roos voor het netwerk van taalcoördinatoren en Eelke Goodijk voor het netwerk van 3TS.
 • De kernleden van het Stream team wordt gevraagd collega’s uit te nodigen om lid te worden van Stream en in te schrijven voor de nieuwsbrief. Je kunt als je bent ingelogd eenvoudig via de e-mail andere personen uitnodigen.

Andere suggesties

Babs geeft aan dat wellicht een student leraar Frysk een keuzedeel kan invullen om de behoefte van de leden/doelgroep te onderzoeken en hoe bijv. studenten van leraar Frysk en de pabo’s bij Stream kunnen aansluiten. Babs zet dit uit en koppelt terug of dit mogelijk is.

Laat een reactie achter