Informatie

Naam

Anita Oosterloo

Omschrijving

Zelfstandig taalspecialist

Mede-auteur van het referinsjeramt Frysk en betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van EduFrysk, het digitale platform waar onderwijsleermateriaal voor het Fries beschikbaar wordt gemaakt (in opdracht van de Afûk).

Achtergrondinformatie over taalonderwijs en meertaligheid geschreven voor de opleiding taalcoördinator en een bijdrage geleverd aan een netwerkmiddag voor taalcoördinatoren over leesgesprekken op school (in opdracht van het ECNO).