Uitnodiging Friese Onderwijsdag op 29 november a.s.

 

 

 

 

 

 

Onderwijs is continue in beweging. Voor onze provincie is een belangrijke beweging voorwaarts de komst van RUG Campus Fryslân naar Leeuwarden. Het gaat hier om een volledige nieuwe faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Een boppeslach voor het onderwijs in Fryslân! Dit is een mooi moment om samen met u naar de gehele onderwijskolom te kijken, waarbij de centrale vraag is: hoe kunnen we de verschillende onderwijsvormen en -niveaus goed op elkaar laten aansluiten, zodat een succesvolle doorstroom mogelijk is voor leerlingen.

We willen jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen binnen het onderwijs én richting een beroep dat bij hem of haar past. Hierbij komen zowel leerkrachten als leerlingen voor uitdagingen te staan. Op de Friese Onderwijsdag worden in diverse workshops mooie oplossingen met u gedeeld die een eigen antwoord geven op de volgende uitdagingen:

  • keuzemomenten en overgangen binnen het onderwijs zijn bepalend voor een verdere schoolcarrière: hoe zorgen we voor het maken van goede keuzes door leerlingen en leerkrachten én optimaal doorlopende leerlijnen
  • leerlingen en studenten voldoende uitdagen en motiveren
  • naar kleinere leerlingaantallen op het platteland en toch kwalitatief goed onderwijs bieden op alle niveau
  • effectief begeleiden van leerlingen
  • omgaan met conflicten

U maakt kennis met onderzoeksresultaten, praktijkvoorbeelden, maar er is ook ruimte voor het delen van eigen ervaringen en discussie.

De Friese Onderwijsdag wordt samen met het onderwijs vorm gegeven en ingevuld. Daarom horen we graag uw mening en ideeën op deze dag. Dit kan in de workshops, aan de discussietafel en op het informatieplein.

Op deze dag maakt u ook kennis met RUG Campus Fryslân. Wie weet is voor enkele van uw leerlingen de route van peuter tot promovendus in Fryslân weggelegd.

Ik wens u een prachtige middag vol inspiratie en verrassende ontmoetingen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: http://www.frieseonderwijsdag.nl/

Sander de Rouwe,
Gedeputeerde provincie Fryslân



 

Laat een reactie achter