Uitreiking Joast Halbertsmaprijs

Hotso Spanninga wint dr. Joast Halbertsmaprijs

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft de dr. Joast Halbertsmaprijs op 11 mei uitgereikt aan dr. Hotso Spanninga. Spanninga ontvangt de provinciale prijs voor zijn dissertatie Gulden vrijheid? Politiek cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600 – 1640. De uitreiking vond plaats in de Sint Piterkerk in Grou.

Laat een reactie achter